slinkis

2 sliñkis,smob. (2) [K], Š, 107, NdŽ, 1, Prk, DūnŽ, Tv; Q176, I, M tinginys: Sliñkis nepaslenka dirbti, t. y. nenusiveža, nenora, tingi J. Ana sliñkė pagalom, būtinai tik slinkinė[ja] pakraščiais be darbo J. Sliñkio darbas gyvoliai ganyti Šts. Sliñkis ir ans buvo – visi pašaliai buvo apleisti Ms. Pasiutusi sliñkė: rankų šaltame vandeny nesumirkys Skd. Kelkis, vaikeli, nedrybsok, nebūk sliñkis! Als. Gera šienpjūtė: visi sliñkiai nušienaus Pln. Ak tu sliñkiau! Plt. Geras sliñkis esi, musėt į savo veselę pavėluosi Krtn. Eina kaip sliñkis Tl. Tavo pati yra didelė sliñkė: matai, kaip daržai apžėlę Vkš. Et jau, toks sliñkis niekad pamokų neišmoksta End. Dirbti tėvynėje slinkius pabudinki! A.Damb. Tas sliñkis arklys nebijo votago Lc. Vaikų nemušinėjo, nukaltūsius ar slinkius gebėjo pastatyti kertėj ir paraginti, kad mokytųsi M.Valanč. Rąšis nėra judri, tečiaus yra slinkė, nemėgsta plačių aprubių laikyties Blv. Oi berneli slinki, tu mun nepatinki D34. Gavau aš slinkę, ne darbininkę KlpD61. Dirbu – užlinkęs, nedirbu – slinkis KlpD107psl. Pati buvo dideliai stropi, bet vyras buvo dideliai slinkis TDrVII191. ^ Sliñki, ar nori kiaušio? – Ka būtų nūluptas Klp. Slinki, tė kiaušį. Sako, ar nuluptas S.Dauk. Slinki, še kiaušį. – Jei neluptas, mesk par tvorą I314. Duona verka slinkio valgoma Plt. Pijokas išmiegti, bet slinkis niekuomet LTsV357(Plt). Sliñkiuo visumet šventa Pln. Sliñkis žmogus visada alkanas Sd. Sliñkis buvo, todėl ir pražuvo Mšk. Slinkis ir kelią koja rodo Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • slinkis — sliñkis 1 dkt. Sklandytùvo sliñkis pavėjui̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • slinkis — sliñkis 2, sliñkė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • slinkis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. drift; runaway vok. Abweichung, f; Drift, f; Wanderung, f rus. дрейф, m; уход, m pranc. dérive, f …   Automatikos terminų žodynas

 • slinkis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis 3. Lėtas matavimo priemonės metrologinės charakteristikos kitimas. atitikmenys: angl. drift vok. Abtrift, f; Drift, f; Messgerätedrift, f rus. дрейф, m pranc. dérive, f ryšiai: susijęs… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • slinkis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ilgalaikis dalelių slinkimas viena kryptimi, vykstantis jų pagrindinio (netvarkiojo arba tvarkiojo) judėjimo fone. atitikmenys: angl. drift vok. Abtrift, f; Drift, f; Verschiebung, f rus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • slinkis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kryptingas dalelių slinkimas dėl lauko poveikio. atitikmenys: angl. drift vok. Abtrift, f; Drift, f; Verschiebung, f rus. дрейф, m pranc. dérive, f ryšiai: susijęs terminas – dreifas …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • slinkis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kryptingas savaiminis bet kurio matuojamojo dydžio vertės kitimas laikui bėgant. atitikmenys: angl. drift vok. Abtrift, f; Drift, f rus. дрейф, m pranc. dérive, f ryšiai: susijęs… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • slinkis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Kryptingas dalelių slinkimas dėl lauko poveikio. atitikmenys: angl. drift rus. дрейф …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • slinkis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Nuolatinis matavimo prietaiso rodmenų kitimas nesikeičiant jį veikiančio signalo vertei. atitikmenys: angl. drift rus. дрейф …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • slinkis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. drift vok. Drift, f; Wanderung, f rus. дрейф, m pranc. dérive, f; glissement, m ryšiai: dar žiūrėk – dreifas …   Fizikos terminų žodynas

 • slinkis — 1 sliñkis sm. (2) Rtr 1. BŽ508, DŽ, NdŽ, Kv, Vvr nuslinkimas, nuošliauža: Mes seniai jau lankėme nugriuvusį upelio slinkį P.Cvir. Šitas slinkis kiekvienais metais vis didėja Srv. Eikim meškerioti palei sliñkį Srd. Žemės drebėjimai įvyksta dėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.